۰
فرهنگ؛ عامل پيوند فرهنگ ها
ارديبهشت 1396 ايتاليا ميهمان ويژه نمايشگاه کتاب تهران است و همايش «آرمان ايران؛ بزرگداشت گراردو نيولي ايران شناس ايتاليايي» در راستاي همين برنامه ترتيب داده شده است.
Share/Save/Bookmark
يکشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶:۱۹
به گزارش امروزنامه، در واقع ايتاليا نخستين کشور اروپايي است که در اين رويداد مهم، ميهمان ويژه مي شود و امسال اين افتخار براي ما است و دوستان ما در وزارت فرهنگ و خارجه ايران از ما خواستند تا به همان بازه زماني محدود نشويم و سلسله نشست هايي را تا آن زمان در جهت آشنايي مخاطبان ايراني از فرهنگ ايتاليا برگزار کنيم. اين همايش هم در ادامه سلسله نشست هايي است که از نوامبر سال گذشته آغاز شد که به نوعي درهمين مسير فرهنگي قرار مي گيرد و از ارزش بالايي برخوردار است. چون موضوع بحث شخصيت مهمي به نام «گراردو نيولي» است و از اين رهگذر مي توانيم تفاهم فرهنگي ميان مردم ايران و ايتاليا را به نمايش بگذاريم. شايد به کليشه تبديل شده باشد که ما علاقه مند به همکاري هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي هستيم اما نخستين کلمه اي که آن را برجسته مي کنيم «فرهنگ» است؛ چون همه چيز از فرهنگ نشات مي گيرد. اگر دولت ها بخواهند در حوزه سياست تعامل داشته باشند، بسترساز، فرهنگ است و بايد ملت ها، فرهنگ هم را بشناسند تا بتوانند روابط خود را بر آن اساس پايه ريزي کنند. فکر مي کنم اين همايش که به گراردو نيولي اختصاص داده شده نشان خواهد داد چه تفاهم فرهنگي خوبي ميان دو ملت برقرار است. چون تفاهم ميان دو فرد سريع و در لحظه است اما گاهي روابط به اين سرعت ميان دو نفر برقرار نمي شود و بواسطه نياز است که اين واسطه، فرهنگ است.
    نخبگان و دانشمندان دو کشور مطالعات خود را درباره علاقه زياد به ديگري تا امروز به انجام رسانده اند. حال تصور مي کنم بحث هايي که از رهگذر انديشه هاي پروفسور نيولي مطرح مي شود نشان مي دهد که چگونه اين تفاهم سريع و بي واسطه اتفاق مي افتد و فکر مي کنم براي مخاطبان ايراني جالب توجه باشد که بدانند ايران از نظر يک ايتاليايي چگونه ديده شده است. به بيان ديگر همه ملت ها درباره خودشان تحقيق مي کنند و البته گاهي توسط انديشمندان کشور ديگر هم مورد مطالعه قرار مي گيرند. مهم است که ملت هاي ديگر درباره هم چه فکر مي کنند. درباره ايتاليايي ها،نظرات ديگران به ما بزرگوارانه تر و بخشنده تر از آن چيزي است که ما نسبت به خودمان داريم، شايد خارجي ها ايتاليا را بيشتر از خود ما دوست دارند. و حال کنجکاوي برانگيز خواهد بود که بدانيم اين ديدگاه از طرف پروفسور نيولي نسبت به ايران چگونه است. معمولاً در ديدگاه هايي که ناظران بيروني به آن مي انديشند و تاکيد مي کنند، مسائلي هست که خود افراد در درون يک فرهنگ، خيلي سريع متوجه آن نيستند و حال، اين نگرش از ديدگاه روشنفکرانه و خردمندانه بيروني، کنجکاوبرانگيز و دلفريب خواهد بود.
منبع : روزنامه ایران
کد مطلب : ۲۴۶۲۵


هزار دستانِ بی‌مزار

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶
هزار دستانِ بی‌مزار