۰
در عبور از پنجمين سال درگذشت «محمد فراهاني»
نقاشي قهوه خانه اي تجليل به جاي تجديد
زنده ياد «محمد فراهاني» از پيشروان مکتب نقاشي قهوه خانه اي بود، مکتبي که حاصل پيوند ميان هنرمندان کوچه و بازار با مردم شهر است و درونمايه آن شامل روايات ديرين مذهبي، قصه هاي شاهنامه و ادبيات منظوم و منثور فارسي است...
Share/Save/Bookmark
چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ۱۴:۵۴
نقاشي قهوه خانه اي تجليل به جاي تجديد
به گزارش امروزنامه، نقاشي قهوه خانه اي از سبک پر قدمت خيال پردازي ريشه گرفته است. نقطه آغاز اين مکتب نقاشي را بايد در دوران پيروزي نهضت مشروطه ايران جست و اين سبک نوعي همدلي با سياه قلمِ کارهاي چاپ سنگي بود. اين مکتب اگرچه خارج از اصول نقاشي ايراني پيش نمي رود ولي سرشار از خيال بوده و به دور از طبيعت زايي است. مبتکر نقاشي قهوه خانه اي بي ترديد مرحوم عليرضا بوذرآبادي است و سپس اين مکتب تحت هدايت فرزند او، حسين بوذرآبادي و محمد مدبر قرار گرفت و در تکايا، قهوه خانه ها، زورخانه ها و اماکن عمومي رواج پيدا کرد.
    مرحوم محمد فراهاني به دليل خاصي در نقاشي قهوه خانه اي از جايگاهي ويژه برخوردار است؛ او در دوران کودکي تحت سرپرستي يکي از اقوام خود که درويشي دوره گرد بود قرار گرفت؛ درويشي که خودش نيز به پرده داري مي پرداخت و از اين رو محمد فراهاني نزد استادکاران به محمدِ بچه درويش معروف شد. فراهاني سپس به عنوان يکي از شاگردان با استعداد حسين بوذر آبادي، نزد او اين هنر را فرا گرفت. در عرصه نقاشي هاي قهوه خانه اي تنها حسين همداني با محمد فراهاني برابري مي کند. فراهاني در زندگي شخصي و هنري خود انساني بسيار متواضع، فروتن و صادق بود و نقشي بسيار مشخص و سرنوشت ساز در اعتلاي اعتبار مکتب نقاشي هاي قهوه خانه اي داشت. مکتب قهوه خانه مثل خيلي از مکاتب هنري تابع شرايط اجتماعي و زمانه خودش است. در روزگاري که نقاشان اين مکتب اوج دوران هنري خود را طي مي کردند، قهوه خانه ها نيز در پايتخت و شهرهاي بزرگ کشور برپا بود و بيشترين گردهمايي مردم نيز در قهوه خانه ها صورت مي گرفت ولي اکنون با گسترش شهرها و تبديل شدن قهوه خانه ها به کافه اين هنر نيز کارايي خود را از دست داده و هنرمندان آن خانه نشين شده اند. به باور من امروزه به جاي تلاش براي تجديد حيات اين مکتب بايد تجليل از آن در دستور کار قرار بگيرد.
منبع : روزنامه ایران
کد مطلب : ۳۰۹۰۳


باغبان ادبیات دفاع‌مقدس

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
باغبان ادبیات دفاع‌مقدس

جلال آل‌احمد و حسنک وزیر

يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
جلال آل‌احمد و حسنک وزیر