۰
9 هزار کانال تلگرامي شناسنامه دار شدند
به گفته معاون محتواي مرکز ملي فضاي مجازي، سند جامع پيام رسان هاي اجتماعي مصوب در شوراي عالي فضاي مجازي در جلسات گوناگوني بررسي شد و نهايتا در اولين جلسه امسال چند بندي که از آن باقي مانده بود، به تصويب نهايي رسيده است.
Share/Save/Bookmark
دوشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۶ ۱۶:۴۹
به گزارش امروزنامه، امير خوراکيان درباره شناسنامه دار شدن کانال هاي تلگرامي بيان کرد: کانال ها تقريبا کارکرد رسانه اي دارند و چون به صورت عمومي و رسانه اي عمل مي کنند و فعاليت آنها قبلا در چارچوب خاصي پيش بيني نشده، مقرر شده که اين کانال ها خود را ثبت کنند. در حال حاضر طبق آخرين آمار، بيشتر از ۹ هزار و ۸۷۰ کانال از کانال هايي که در اين زمينه فعال هستند، خود را ثبت کردند و شناسنامه دار شدند و مشغول فعاليت هستند.
    وي اظهار کرد: حدودا بيش از ۴۰۰ هزار کانال داريم و کانال هايي که بيش از ۵ هزار عضو دارند تقريبا بيش از ۱۵ هزار هستند. البته از آنجايي که تمامي کانال ها بيش از ۵ هزار عضو ندارند که مشمول مصوبه شوراي عالي نيستند اما برخي کانال هايي که کمتر از ۵ هزار عضو دارند هم که ديدند اين مسير قانونمند شدن است، خودشان علاقه مند شدند و خود را ثبت کردند. خوراکيان با اشاره به حمايت هايي که از کانال هاي ثبت شده صورت مي گيرد، اظهار کرد: ما در آينده بحث تبليغات را داريم. در حال حاضر براساس سند مصوب در شوراي عالي فضاي مجازي، وزارت ارشاد موظف شده که در ارتباط با نظارت بر محتواي اين کانال ها و هم موضوع تبليغات آيين نامه اي را تهيه کند. پس از تصويب اين آيين نامه، طبيعتا کانال هايي مشمول آن ضوابط مي شوند و مي توانند تحت حمايت هاي حوزه تبليغات و انتشار محتواي مجاز مورد اعتماد مردم فعاليت کنند که قبلا به ثبت رسيده باشند. معاون محتواي مرکز ملي فضاي مجازي اظهار کرد: براي کانال هايي که بيش از ۵ هزار عضو دارند و هنوز شناسنامه دار نشده اند، تصميم قهري گرفته نشده است.
منبع : دنیای اقتصاد
کد مطلب : ۳۱۳۰۴


باغبان ادبیات دفاع‌مقدس

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶
باغبان ادبیات دفاع‌مقدس

جلال آل‌احمد و حسنک وزیر

يکشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶
جلال آل‌احمد و حسنک وزیر