۰
انتشار اسناد نوبل ادبي 1967 بعد از پنجاه سال
نام جمالزاده درميان نامزدهاي مهم ترين جايزه ادبي جهان
بعد از گذشت 50 سال از برگزاري نوبل ادبي 1967 اسناد برگزاري اش از سوي آکادمي نوبل منتشر شده و ...
Share/Save/Bookmark
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۳۰
نام جمالزاده درميان نامزدهاي مهم ترين جايزه ادبي جهان
به گزارش امروزنامه، بعد از گذشت 50 سال از برگزاري نوبل ادبي 1967 اسناد برگزاري اش از سوي آکادمي نوبل منتشر شده و در اين بين نام محمدعلي جمالزاده، پدر داستان نويسي معاصر کشورمان هم ميان اسامي نامزدهاي آن ديده مي شود. يکي از قوانين اساسنامه اين آکادمي، لزوم گذشت 50 سال براي انتشار نام نامزدهاي هر دوره اش به شمار مي آيد و تا پيش از اتمام اين زمان امکان انتشار هيچ سند و فهرستي از نامزدهاي سالانه نوبل وجود ندارد. با انتشار اسناد مذکور مشخص شده که افزون بر جمالزاده اسامي دو نويسنده ديگر هم در اين فهرست قرار دارد. جمالزاده، نويسنده و مترجم معاصر ايراني است که منتقدان ادبي او را پدر داستان کوتاه زبان فارسي و آغازگر سبک نوگرايي در ادبيات فارسي مي دانند. او نخستين مجموعه داستان هاي کوتاه ايراني را با عنوان «يکي بود و يکي نبود» در سال ۱۳۰۰ خورشيدي در برلين منتشر کرد. داستان هاي جمالزاده اغلب انتقادي از وضع زمانه اش هستند و اغلب بياني ساده، طنزآميز و آکنده از ضرب المثل ها و اصطلاحات عاميانه دارند.دو نويسنده ديگري که نام هاي آنان دراين فهرست ديده مي شود زين العابدين رهنما و بسيج خلخالي است. رهنما نويسنده، مترجم، پژوهشگر و از روزنامه نگاران مطرح دوران خود بوده. او در سال 1273 در کربلا متولد شده و سال 1368 در تهران چشم بر دنيا مي بندند. رهنما چندين دوره نماينده مجلس شوراي ملي، وزيرمختار ايران در فرانسه و سفير ايران در کشورهاي عربي بوده و به زبان هاي عربي و فرانسوي نيز تسلط داشته. محمد قلي نوروزي مشهور به بسيج خلخالي هم سال 1297 در خلخال متولد شده و 1374 هم در تهران از دنيا مي رود. او هم براي چند دوره به عنوان نماينده مجلس فعاليت کرده و با وجود تحمل سال ها سختي هاي متعدد در عرصه فعاليت هاي سياسي و اجتماعي هيچگاه از ادامه فعاليت هاي ادبي غافل نمي شود.«حماسه هيزم شکن» عنوان باارزش ترين اثري است که از خلخالي منتشر شده. در حالي که سال ۱۹۶۷ ميگل آنخل آستورياس اسپانيايي زبان از گواتمالا به «به پاس دستاوردهاي ارزنده ادبي، که ريشه در صفات ملي و سنت هاي مردم بومي امريکاي لاتين دارد» به عنوان برنده انتخاب شد، در فهرست اوليه که متشکل از نام ۷۰ نفر است، اسامي چهره هاي مطرح ادبيات جهان همچون لوييس آراگون، ساموئل بکت، خورخه لوييس بورخس، هانس مارگوس انسزبرگر، ژان ژنه، گراهام گرين، اوژن يونسکو، آلبرتو مارويا، پابلو نوردا، ازرا پاوند، ژرژ سيمنون و جي آرآر تالکين هم ديده مي شود.
منبع : روزنامه ایران
کد مطلب : ۳۹۷۵۱