سرانجام شکایت نکونام از روزنامه «گل»/ «آسیا» مجرم شناخته شد

خبرآنلاین , 9 بهمن 1396 ساعت 14:51

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات از رسیدگی به پرونده‌های روزنامه گل و آسیا در جلسه امروز دادگاه خبر داد.


به گزارش امروزنامه، علی اکبر کسائیان با اشاره به پرونده‌های مورد بررسی در جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: «یکی از پرونده‌ها مربوط به خبرگزاری تسنیم بود که وکیل شاکی در دادگاه حضور پیدا کرد و از کلیه متهمان اعلام رضایت داشت و پرونده مختومه شد.»

او به شکایت از پرونده روزنامه گل هم اشاره و تصریح کرد: «پرونده بعدی مربوط به شکایت جواد نکونام از روزنامه گل بود که از سردبیر و نویسنده مقاله با دو عنوان اتهامی توهین و نشر مطالب خلاف واقع شکایت شده بود.»

کسائیان افزود: «سردبیر و نویسنده مقاله در رابطه با هر دو عنوان مجرم شناخته نشدند.»

دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اظهارداشت: «پرونده بعدی مربوط به روزنامه آسیا بود که بانک ملت به عنوان شاکی از مدیر مسئول و نویسنده مقاله شکایت کرده بود که در نهایت در رابطه با عنوان اتهامی نشر مطالب خلاف واقع مجرم شناخته نشدند اما در رابطه با عنوان اتهامی توهین با اکثریت آرا مجرم شناخته شدند. ضمنا هر دو متهم مستحق تخفیف دانسته شدند.»

به گفته کسائیان این پرونده‌ها در شعبه ۹دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی مورد رسیدگی قرار گرفت.


کد مطلب: 40654

آدرس مطلب: http://www.emrooznameh.com/fa/doc/news/40654/سرانجام-شکایت-نکونام-روزنامه-گل-آسیا-مجرم-شناخته

امروزنامه
  http://www.emrooznameh.com