۰
رهبر معظم انقلاب:
سینما کلید پیشرفت کشور است
سینما از مهمترین ابزارهای حاکمیت برای ترسیم پیش نمایشی (preview) است که با فاصله زمانی کمی تبدیل به واقعیت های آن جامعه میشود.
Share/Save/Bookmark
يکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۰۶
سینما کلید پیشرفت کشور است
به گزارش امروزنامه رهبر معظم انقلاب بیان داشت:
سینما از مهمترین ابزارهای حاکمیت برای ترسیم پیش نمایشی (preview) است که با فاصله زمانی کمی تبدیل به واقعیت های آن جامعه میشود.
 (حماسه، خودباوری و پیشرفت)
یا
(ذلت، سستی و بدبختی)
دو گانه ای است که جهتش را قبل تر، رسانه ها به ویژه سینما به مردم القا کرده اند.
کد مطلب : ۴۱۰۵۴